Điều khoản dịch vụ dành cho thiết bị di động

Jenny chanh

Cập nhật lần cuối: ngày 3 tháng 2 năm 2024

Dịch vụ tin nhắn di động Jenny Lemons ("Dịch vụ") được điều hành bởi Jenny Lemons (“Jenny Lemons”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Việc bạn sử dụng Dịch vụ cấu thành sự đồng ý của bạn với các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản dành cho thiết bị di động”). Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc hủy Dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ mà không cần thông báo. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi cũng có thể sửa đổi các Điều khoản di động này bất cứ lúc nào và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Bằng việc đồng ý với dịch vụ nhắn tin SMS/nhắn tin văn bản của Jenny Lemons, bạn đồng ý nhận tin nhắn SMS/tin nhắn văn bản định kỳ từ và thay mặt Jenny Lemons thông qua nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn tới số điện thoại di động bạn đã cung cấp, ngay cả khi số điện thoại di động của bạn được đăng ký ở bất kỳ tiểu bang hoặc liên bang nào Danh sách Không Gọi. Tin nhắn văn bản có thể được gửi bằng hệ thống quay số điện thoại tự động hoặc công nghệ khác. Các tin nhắn liên quan đến dịch vụ có thể bao gồm các cập nhật, cảnh báo và thông tin (ví dụ: cập nhật đơn hàng, cảnh báo tài khoản, v.v.). Thông điệp quảng cáo có thể bao gồm các sản phẩm đặc biệt, khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm và các ưu đãi tiếp thị khác (ví dụ: lời nhắc giỏ hàng).

Bạn hiểu rằng bạn không cần phải đăng ký chương trình này để thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào và sự đồng ý của bạn không phải là điều kiện để thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào với Jenny Lemons. Việc bạn tham gia chương trình này là hoàn toàn tự nguyện.

Chúng tôi không tính phí Dịch vụ nhưng bạn chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí và lệ phí liên quan đến việc nhắn tin văn bản do nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn áp đặt. Tần số tin nhắn thay đổi. Tin nhắn hoặc dữ liệu có thể được áp dụng. Kiểm tra gói di động của bạn và liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn để biết chi tiết. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi khoản phí liên quan đến tin nhắn SMS/tin nhắn văn bản, bao gồm cả các khoản phí từ nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

Bạn có thể từ chối Dịch vụ bất cứ lúc nào. Nhắn tin lệnh từ khóa STOP tới +18559203711 hoặc nhấp vào liên kết hủy đăng ký (nếu có) trong bất kỳ tin nhắn văn bản nào để hủy. Bạn sẽ nhận được tin nhắn văn bản xác nhận từ chối một lần. Sẽ không có tin nhắn nào được gửi tới thiết bị di động của bạn nữa, trừ khi do bạn thực hiện. Nếu bạn đã đăng ký các chương trình tin nhắn di động khác của Jenny Lemons và muốn hủy, trừ khi luật hiện hành có yêu cầu khác, bạn sẽ cần phải chọn không tham gia riêng khỏi các chương trình đó bằng cách làm theo hướng dẫn được cung cấp trong các điều khoản dành cho thiết bị di động tương ứng của chúng.

Để được hỗ trợ hoặc trợ giúp về Dịch vụ, hãy nhắn tin HELP tới +18559203711 hoặc gửi email hello@jennylemons.com .

Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ mã ngắn hoặc số điện thoại nào chúng tôi sử dụng để vận hành Dịch vụ bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này. Bạn thừa nhận rằng mọi tin nhắn, bao gồm mọi yêu cầu DỪNG hoặc GIÚP ĐỠ, bạn gửi tới một mã ngắn hoặc số điện thoại mà chúng tôi đã thay đổi có thể không được nhận và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu được đưa ra trong những tin nhắn đó.

Các nhà cung cấp dịch vụ không dây được Dịch vụ hỗ trợ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tin nhắn bị trì hoãn hoặc không được gửi. Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi số điện thoại di động hợp lệ. Nếu bạn nhận được số điện thoại di động mới, bạn sẽ cần phải đăng ký chương trình bằng số mới của mình.

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc gửi không thành công, chậm trễ hoặc sai địa chỉ đối với bất kỳ thông tin nào được gửi qua Dịch vụ, bất kỳ sai sót nào trong thông tin đó và/hoặc bất kỳ hành động nào bạn có thể thực hiện hoặc không thể thực hiện. sự phụ thuộc vào thông tin hoặc Dịch vụ.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Để biết cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng xem Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA TRANG WEB

Cập nhật lần cuối: 21/1/18

Tổng quan và chấp nhận sử dụng

Chào mừng đến với Jenny Lemons! Các Điều khoản dịch vụ này chi phối việc bạn sử dụng khi truy cập hoặc sử dụng trang web Jenny Lemons, www.jennylemons.com (“ Trang web ”) và mạng xã hội hoặc các trang trực tuyến khác ( ví dụ: Facebook, Instagram, Pinterest, Etsy) (“ Truyền thông xã hội ” ) (gọi chung là “ Dịch vụ ”). Jennie Lennick dba Jenny Lemons (“ Công ty ”) sở hữu và vận hành Dịch vụ. Xuyên suốt các Điều khoản dịch vụ này, các thuật ngữ “ Công ty ”, “ chúng tôi ” và/hoặc “ chúng tôi ” đề cập đến Jenny Lemons.

Jenny Lemons cung cấp Dịch vụ của mình, bao gồm tất cả thông tin, công cụ, tính năng, công nghệ, phần mềm, dịch vụ, sản phẩm, nội dung và chức năng cho bạn, người dùng, dù là khách hay người dùng đã đăng ký, với điều kiện là bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, chính sách và các thông báo được nêu ở đây, bao gồm các điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung được tham chiếu ở đây và/hoặc có sẵn qua siêu liên kết. Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, người dùng là trình duyệt, người dùng tài khoản, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/hoặc người đóng góp nội dung. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này thì không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY YÊU CẦU SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÀI ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHÔNG PHẢI XÉT XỬ CỦA BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC TUYỆT VỜI TẬP THỂ, VÀ CŨNG HẠN CHẾ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DÀNH CHO BẠN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TRANH CHẤP.

Những thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại chúng thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Điều khoản dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ở đầu trang này rằng nội dung đó đã được cập nhật và phản ánh ngày cập nhật lần cuối.

Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết những thay đổi. Mọi tính năng hoặc công cụ mới được thêm vào Dịch vụ cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

Yêu cầu về độ tuổi

Dịch vụ của chúng tôi dành cho người dùng trên 18 tuổi và không nhắm mục tiêu hoặc dành cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để ký hợp đồng ràng buộc với Công ty và đáp ứng tất cả về các yêu cầu đủ điều kiện nêu trên. Nếu bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Điều kiện chung

Bạn không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, và khi sử dụng Dịch vụ, bạn cũng không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền). Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về mọi khoản phí dữ liệu mà bạn phải chịu khi sử dụng Dịch vụ. Việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản dịch vụ nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ của bạn ngay lập tức. Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa Dịch vụ trong khoảng thời gian không xác định hoặc hủy Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Độ chính xác của dịch vụ

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ không chính xác, đầy đủ hoặc không cập nhật. Tài liệu trên Dịch vụ chỉ được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bạn sẽ tự chịu rủi ro khi dựa vào tài liệu trên Dịch vụ.

Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của Dịch vụ bất kỳ lúc nào nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào về Dịch vụ của mình. Chúng tôi có quyền rút lại hoặc sửa đổi Dịch vụ cũng như mọi nội dung, tính năng hoặc tài liệu chúng tôi cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ không được cung cấp vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ hoặc toàn bộ Dịch vụ đối với người dùng, bao gồm cả người dùng đã đăng ký. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm giám sát các thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi.

Tài khoản

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số chi tiết đăng ký nhất định hoặc thông tin khác để truy cập Dịch vụ hoặc một số tài nguyên mà họ cung cấp. Điều kiện để bạn sử dụng Dịch vụ là tất cả thông tin bạn cung cấp trên Dịch vụ phải chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn cung cấp để đăng ký Dịch vụ hoặc cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng bất kỳ tính năng tương tác nào trên Dịch vụ, đều được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi [ LIÊN KẾT CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ] và bạn đồng ý với mọi hành động mà chúng tôi tôn trọng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu bạn chọn hoặc được cung cấp tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là tài khoản cá nhân của bạn và đồng ý không cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc các phần của tài khoản đó bằng tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin bảo mật khác của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về mọi hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Bạn nên đặc biệt thận trọng khi truy cập tài khoản của mình từ máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung để người khác không thể xem hoặc ghi lại mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khác của bạn.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng nào khác, cho dù do bạn chọn hay do chúng tôi cung cấp, vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi vì bất kỳ hoặc không có lý do gì, kể cả nếu, theo ý kiến ​​của chúng tôi, bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản dịch vụ này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin, phần mềm, văn bản, màn hình, đồ họa, hình ảnh, video và âm thanh cũng như thiết kế, lựa chọn và sắp xếp của chúng) đều thuộc sở hữu của Công ty. , người cấp phép của nó hoặc nhà cung cấp tài liệu đó khác và được bảo vệ bởi Hoa Kỳ và quốc tế về bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại cũng như luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác (gọi chung là “ Sở hữu trí tuệ ”). Ngoài những nội dung được nêu rõ ràng ở đây, không có giấy phép ngụ ý nào được cấp theo các Điều khoản dịch vụ này.

Theo các Điều khoản dịch vụ này, Công ty cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể hủy bỏ, có giới hạn để sử dụng và truy cập Dịch vụ chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Các quyền được cấp ở đây phải tuân theo các hạn chế sau, trừ khi được quy định rõ ràng ở đây: (a) bạn không được cấp phép, bán, cho thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, lưu trữ hoặc khai thác thương mại Dịch vụ, cho dù toàn bộ hoặc một phần hoặc bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên Dịch vụ của chúng tôi; (b) bạn không được sao chép, sao chép, phổ biến, phân phối, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, trình diễn công khai, tái xuất bản, tải xuống, tháo rời, biên dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, lưu trữ, đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào hoặc nội dung trên Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ của Công ty và/hoặc của các Điều khoản dịch vụ này, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ dừng ngay lập tức và theo lựa chọn của chúng tôi, bạn phải trả lại hoặc hủy mọi bản sao tài liệu bạn đã tạo. Không có quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ được chuyển giao cho bạn và tất cả các quyền không được cấp rõ ràng đều được Công ty bảo lưu. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào không được các Điều khoản Dịch vụ này cho phép rõ ràng đều là vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này và có thể vi phạm luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác.

Quyền nhãn hiệu và liên kết

Công ty là chủ sở hữu của các nhãn hiệu đang chờ xử lý, đã đăng ký và chưa đăng ký, hình thức thương mại và tên thương mại xuất hiện trên Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên và logo Jenny Lemons cũng như tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty. Tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên Dịch vụ đều là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn không ngụ ý hoặc đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào thay mặt chúng tôi mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Nội dung người dùng

Dịch vụ có thể chứa các bảng tin công khai, phòng trò chuyện, trang web hoặc hồ sơ cá nhân, diễn đàn, bảng thông báo và bất kỳ tính năng tương tác nào khác cho phép người dùng đăng, gửi, xuất bản, hiển thị hoặc truyền tới người dùng khác hoặc những người khác (gọi chung là, “ đăng ”) nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “ Nội dung người dùng ”) trên hoặc thông qua Dịch vụ. Tất cả Nội dung của Người dùng phải tuân thủ các chính sách và tiêu chuẩn được nêu ở đây.

Bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng sẽ không được coi là bí mật hoặc đúng đắn. Bằng cách đăng Nội dung của người dùng lên Dịch vụ, bạn cấp (và tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp) cho Công ty cũng như chủ sở hữu, thành viên, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, người kế thừa, người được chuyển nhượng, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ và người thứ ba. nhà cung cấp nội dung của bên thứ ba có giấy phép toàn cầu không thể thu hồi, không độc quyền, miễn phí bản quyền và được thanh toán đầy đủ để sao chép, phân phối, hiển thị công khai, trình diễn công khai, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, kết hợp vào các tác phẩm khác cũng như sử dụng và khai thác Nội dung người dùng của bạn, với quyền cấp phép lại, chỉ nhằm mục đích đưa Nội dung người dùng của bạn vào Dịch vụ. Theo đây, bạn từ bỏ không thể hủy bỏ mọi khiếu nại và xác nhận về quyền nhân thân hoặc quyền tác giả đối với Nội dung người dùng của bạn.

Bạn đồng ý rằng Nội dung người dùng của bạn sẽ không: (a) vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền nhân thân, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc quyền cá nhân, sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác; (b) chứa tài liệu bôi nhọ hoặc trái pháp luật, lạm dụng, quấy rối, đe dọa, phỉ báng, thô tục, sai sự thật, cố ý gây hiểu nhầm, tục tĩu, khiêu dâm hoặc xúc phạm rõ ràng hoặc thúc đẩy phân biệt chủng tộc, hận thù, cố chấp hoặc gây tổn hại về thể chất; (c) có hại cho trẻ vị thành niên; (d) chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào theo bất kỳ cách nào; hoặc (e) vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc hạn chế nào của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả, giả vờ là ai đó không phải chính mình hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ bài đăng nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung người dùng nào bạn tạo ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, xem xét, điều tra và/hoặc xóa nội dung mà chúng tôi tùy ý xác định là trái pháp luật, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc phản cảm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc những điều này. Điều khoản dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung người dùng nào bạn đăng và bạn, chứ không phải Công ty, có toàn bộ trách nhiệm về nội dung đó, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của nội dung đó.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh và nhân viên, đại lý, cán bộ, giám đốc, thành viên, chủ sở hữu, người kế nhiệm, người được chuyển nhượng, nhà cung cấp nội dung bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ và người cấp phép của họ không bị tổn hại bởi bất kỳ và tất cả thiệt hại, khiếu nại, chi phí, phí tổn hoặc lệ phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc vi phạm bất kỳ tuyên bố nào nêu trên hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba.

Thủ tục khiếu nại Vi phạm bản quyền – Thông báo DMCA

Công ty tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi tài liệu họ tải lên không vi phạm quyền của người khác. Nếu bạn tin tưởng rằng ai đó đã đăng tài liệu trên bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi vi phạm tài liệu có bản quyền của bạn, vui lòng cung cấp thông tin được yêu cầu theo [ liên kết Chính sách Bản quyền] của chúng tôi, được đưa vào đây.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Các liên kết của bên thứ ba trên Dịch vụ có thể hướng bạn đến các trang web và nền tảng truyền thông xã hội của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web nào của bên thứ ba hoặc đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Công ty không có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc hoạt động của các trang web đó. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Công ty không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với mọi tổn hại hoặc thiệt hại liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web nào của bên thứ ba . Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, quan ngại hoặc thắc mắc liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba phải được chuyển đến bên thứ ba.

Sử dụng bị cấm

Ngoài các lệnh cấm khác được quy định trong Điều khoản dịch vụ, bạn không được sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ: (a) cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào hoặc lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (b) vi phạm mọi quy định, quy tắc, luật, pháp lệnh địa phương hoặc luật hoặc quy định hiện hành của liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật nào liên quan đến xuất khẩu dữ liệu hoặc phần mềm đến và từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác) ; (c) vì mục đích lợi dụng, làm hại hoặc cố gắng lợi dụng hay làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào bằng cách cho họ xem nội dung không phù hợp, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân hoặc cách khác; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm tổn hại, phỉ báng, vu khống, chê bai, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn; (g) để truyền hoặc yêu cầu gửi bất kỳ quảng cáo hoặc khuyến mại nào bao gồm bất kỳ “thư rác”, “thư dây chuyền”, “thư rác” hoặc bất kỳ lời chào mời tương tự nào khác; (h) để lừa đảo, pharm, lấy cớ, nhện, thu thập dữ liệu hoặc cạo; (i) tải lên hoặc truyền vi-rút, ngựa Trojan, sâu, bom logic hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ Dịch vụ liên quan nào, Dịch vụ hoặc Internet; (j) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (k) vì bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; (l) mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Công ty, nhân viên Công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng các địa chỉ email được liên kết với bất kỳ điều nào ở trên; (m) tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác nhằm hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc tận hưởng Dịch vụ của bất kỳ ai hoặc hành vi đó, theo xác định của chúng tôi, có thể gây tổn hại cho Công ty hoặc người dùng Dịch vụ hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý; hoặc (n) can thiệp hoặc phá hoại các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ Dịch vụ liên quan nào, các Dịch vụ khác hoặc Internet.

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Dịch vụ liên quan nào nếu vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn

Tất cả thông tin chúng tôi thu thập về bạn khi bạn sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ đều tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi [Liên kết chính sách quyền riêng tư]. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với mọi hành động do chúng tôi thực hiện cũng như các điều khoản và điều kiện của Chính sách quyền riêng tư.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG BẠN RẤT RỦI RO SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG TRONG ĐÓ. CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG TRONG ĐÂY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”, MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO HÀNH QUYỀN SỞ HỮU, BẢO HÀNH KHẢ NĂNG BÁN HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ MỤC ĐÍCH VÀ BẢO ĐẢM KHÔNG VI PHẠM VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI.

CẢ CÔNG TY CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, THÀNH VIÊN, CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI KẾ TIẾP, NGƯỜI ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC CẤP PHÉP CỦA CÔNG TY ĐẠI DIỆN BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO MÀ DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC CHÍNH XÁC , ĐẦY ĐỦ, AN TOÀN, ĐÁNG TIN CẬY, SẴN CÓ, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN; RẰNG LỖI HOẶC KHUYẾT TẬT SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC; RẰNG DỊCH VỤ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN HOẶC DỊCH VỤ HOẶC MÁY CHỦ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG CÓ BẤT KỲ VI-RÚT, LỖI HOẶC THÀNH PHẦN CÓ HẠI NÀO KHÁC.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÔNG TY HOẶC CÔNG TY MẸ, CÁC CÔNG TY CON, LIÊN KẾT HOẶC NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, THÀNH VIÊN, CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI KẾ TIẾP, NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC CẤP PHÉP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHỊU TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ MẤT MẤT SỬ DỤNG, CHI PHÍ BẢO HIỂM, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU, CHI PHÍ MUA SẢN PHẨM THAY THẾ HOẶC BẤT KỲ GIÁN TIẾP NÀO, HẬU QUẢ, MẪU, NGẪU NHIÊN, TRỪNG PHẠT, ĐẶC BIỆT HOẶC MẪU THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ/HOẶC DỊCH VỤ, BẤT CỨ TRANG WEB LIÊN KẾT VỚI NÓ, BẤT KỲ NỘI DUNG TRÊN DỊCH VỤ HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC NÀO, TUY NHIÊN NGUYÊN NHÂN VÀ BẤT CỨ LIÊN KẾT NÀO HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT, CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, VIỆC LẠI, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC, HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ KHI CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ Khả năng xảy ra những THIỆT HẠI ĐÓ. TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ DO BẠN QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO VÀ BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI THIẾT BỊ HOẶC HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO TUYỆT VỜI.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẤT CỨ BẤT KỲ ĐIỀU NÀO TRÁI ĐI TRONG NÀY, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY (VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ BẤT CỨ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG NÀO), SẼ LUÔN ĐƯỢC GIỚI HẠN TỐI ĐA NĂM MƯƠI ĐÔ LA MỸ (50 USD). SỰ Tồn Tại CỦA NHIỀU KHIẾU NẠI SẼ KHÔNG MỞ RỘNG GIỚI HẠN NÀY. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY.

ĐIỀU NÊN NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG BẤT KỲ ĐẢM BẢO HOẶC GIỚI HẠN NÀO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ MÀ KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công ty không bị tổn hại, cũng như công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, chủ sở hữu, thành viên, cán bộ, giám đốc, đại lý, người được chuyển nhượng, người kế nhiệm, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên , vô hại trước mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, giải thưởng, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc lệ phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba và/hoặc việc bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nội dung người dùng của bạn, trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này.

Tính tách rời

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó vẫn có thể được thi hành trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép và phần không thể thi hành sẽ được coi là bị tách khỏi các Điều khoản này. Dịch vụ, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

Chấm dứt

Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi thỏa thuận này chấm dứt vì mọi mục đích. Các Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bị bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc khi bạn ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu theo đánh giá riêng của chúng tôi, bạn không tuân thủ hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các khoản tiền đến hạn. đến và bao gồm ngày chấm dứt; và/hoặc theo đó có thể từ chối bạn quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

Toàn bộ thỏa thuận

Điều khoản dịch vụ này và mọi thỏa thuận, chính sách và/hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi, đồng thời chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc trước đó hoặc hiện tại. và các đề xuất, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi phiên bản trước của Điều khoản dịch vụ).

Linh tinh. Điều khoản

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản dịch vụ này sẽ không được coi là bất lợi cho bên soạn thảo.

Giới hạn thời gian đối với yêu cầu bồi thường

Bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại mà bạn có thể phát sinh từ Dịch vụ, các Điều khoản hoặc Dịch vụ này và/hoặc mối quan hệ của bạn với Công ty phải được nộp trong vòng một năm sau khi khiếu nại đó phát sinh; nếu không, yêu cầu của bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Luật chi phối

Mọi khiếu nại, tranh chấp và/hoặc thủ tục tố tụng liên quan đến các Điều khoản dịch vụ này, đến bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp dưới đây, đến việc bạn sử dụng Dịch vụ (gọi chung là " Khiếu nại "), sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang California mà không có bất kỳ khiếu nại nào. liên quan đến hoặc áp dụng các quy định xung đột pháp luật.

Trọng tài

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI NÀY.

Ngoại trừ các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nghĩa vụ hoặc bất kỳ khiếu nại vi phạm nào hoặc các tranh chấp đủ điều kiện đưa ra tòa xử các vụ kiện nhỏ, tất cả các Khiếu nại (được định nghĩa theo Luật Điều chỉnh), trong phạm vi pháp luật cho phép, sẽ được đệ trình lên trọng tài có tính ràng buộc bí mật theo một cơ sở cá nhân tại Quận San Francisco, California thông qua Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ và bạn đồng ý với quyền tài phán cá nhân, địa điểm và diễn đàn mà không phản đối. Bạn đồng ý rằng tất cả các khiếu nại như vậy phải được đưa ra trong vòng một năm sau khi khiếu nại đó phát sinh, nếu không, khiếu nại của bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Quy tắc trọng tài của người tiêu dùng AAA sẽ được áp dụng ( www.adr.org) . Việc phân xử sẽ được tiến hành bởi một trọng tài trung lập duy nhất. Bất kỳ phán quyết nào về phán quyết do trọng tài đưa ra đều có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí của mình (bao gồm cả phí luật sư) và phải trả một phần bằng nhau về phí và chi phí trọng tài. Theo đây, các bên từ bỏ các quyền theo hiến pháp và luật định của mình để ra tòa và xét xử trước thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn. Tất cả các Khiếu nại trong phạm vi của thỏa thuận trọng tài này phải được phân xử hoặc kiện tụng trên cơ sở cá nhân chứ không phải trên cơ sở khởi kiện tập thể và các khiếu nại của nhiều người dùng không thể được phân xử hoặc giải quyết chung hoặc hợp nhất với bất kỳ người dùng nào khác.

Một trong hai bên có thể nhận được biện pháp khẩn cấp theo lệnh (sơ bộ hoặc vĩnh viễn) và ra lệnh bắt buộc phân xử hoặc thi hành phán quyết của trọng tài tại tòa án có thẩm quyền và bạn đồng ý với thẩm quyền và địa điểm độc quyền của bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào ở Quận San Francisco, California.

Liên hệ chúng tôi

Các câu hỏi về Điều khoản dịch vụ phải được gửi đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại hello@jennylemons.com . Bạn cũng có thể gửi thắc mắc tới:

Jenny chanh

3043 Đường 24

San Francisco, CA 94110