điện thoại chuối

Chúng tôi ở đây để trả lời câu hỏi của bạn!

Hãy gửi cho chúng tôi một dòng về bất cứ điều gì. Chúng tôi có câu trả lời về sản phẩm, sự kiện riêng tư, cơ hội hợp tác, bán buôn và hơn thế nữa! Chúng tôi muốn giúp đỡ! Chỉ cần gửi email cho chúng tôi tại hello@jennylemons.com

Câu hỏi về đơn đặt hàng, trả lại hoặc vận chuyển của bạn? Hãy liên hệ với order@jennylemons.com

Bạn muốn trả lại một cái gì đó? Bấm vào đây !