Dyeing

Indigo Shibori Tie Dye Kit
Indigo Shibori Tie Dye Kit $16.00 $16.00
Jewel Tone Tie Dye Kits
Jewel Tone Tie Dye Kits $10.00 $10.00
Easy Marble Kit
Easy Marble Kit $19.00 $19.00
Tie Dye Kit
Tie Dye Kit $25.00 $25.00
Marbling Starter Kit
Marbling Starter Kit $26.00 $26.00
Blank Tea Towel
Blank Tea Towel $5.00 $5.00
Workshop 4/18: Introduction to Shibori- Naturally dye with indigo
Workshop 4/18: Introduction to Shibori- Naturally dye with indigo from $35.00 $35.00
Tee Juice Fabric Markers
Tee Juice Fabric Markers $18.00 $18.00
Yarn Dyeing Kit
Yarn Dyeing Kit $50.00 $50.00
Neutral Kaleidoscope Dye Kit
Neutral Kaleidoscope Dye Kit $45.00 $45.00
Cool Kaleidoscope Dye Kit
Cool Kaleidoscope Dye Kit $45.00 $45.00
Fabric Paint Set
Fabric Paint Set $22.00 $22.00